StartAktualnościAktualności Olecko
Bajka

Aktualności Olecko

 • doc
  (352 KB)Pobierz
  zapytanie

  07.09.2018 r. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku na zakup drobnego sprzętu do integracji sensorycznej w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  O
  ś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dost
  ępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 • default
  (99,75 KB)Pobierz
  Oferta Cenowa

  22.03.2018r. W związku z realizacją projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwracam się uprzejmie o złożenie ofert cenowych na dostawę samochodu osobowego  na potrzeby Niepublicznego Przedszkola  Bajka  znajdującego się pod adresem: Przedszkole Niepubliczne "BAJKA"- 19 – 400 Olecko, Os. Osiedle Lesk 1A, Przedszkole Niepubliczne "BAJKA" - 19 – 500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16. Oferty należy kierować pocztą bądź na mail jolantalenkiewicz@op.pl w terminie 7 dni. 

  I. Przedmiot zamówienia    

   

  Zakup środka transportu do przewozu dla dzieci do placówek przedszkolnych  na potrzeby Niepublicznego Przedszkola  Bajka  znajdującego się pod adresem: Przedszkole Niepubliczne "BAJKA"- 19 – 400 Olecko, Os. Osiedle Lesk 1A, Przedszkole Niepubliczne "BAJKA" - 19 – 500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa  16

   

   

   

   II. Opis przedmiotu zamówienia

   Zakup samochodu typu Volkswagen Transporter, Ford Transit, Ford Turned Custom do przewożenia dzieci.

  Transporter posiadający 9 miejsc rok produkcji 2011-2013 z klimatyzacją, zapewnienia dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z terenów wiejskich, dla których

  transport do przedszkoli i miejsc realizacji projektu stanowi istotną barierę uczestnictwa

  Zakup ww używanego środka trwałego będzie spełniał warunki:

  a) sprzedający środek trwały wystawi deklarację określającą jego pochodzenie,

  b) sprzedający środek trwały potwierdzi w deklaracji, że dany środek nie był w okresie

  poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy

  UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,

  c) cena zakupu używanego środka trwałego nie będzie przekraczać jego wartości

  rynkowej i będzie niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

   Główny kod CPV:

    34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

   Jeżeli w treści zamówienia użyto nazw własnych, zrobiono to w celu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W takim wypadku Wykonawca może dostarczyć towar o podobnych parametrach i funkcjonalności.

   III. Zakres przedmiotu zamówienia

   Dostawy mają być wykonane do 28.03.2018r

   

 • doc
  (368,5 KB)Pobierz
  zapytanie

  12.03.2018 r. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na zakup materiałów papierniczo - plastycznych w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

   

 • default
  (100,7 KB)Pobierz
  Baldachim światłowodów

  08.03.2018r. W związku z realizacją projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwracam się uprzejmie o określenie cen poniżej wymienionych zakupów na potrzeby Niepublicznego Przedszkola  Bajka  znajdującego się pod adresem: Przedszkole Niepubliczne "BAJKA"- 19 – 400 Olecko, Os. Osiedle Lesk 1A, Przedszkole Niepubliczne "BAJKA" - 19 – 500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16. Oferty należy kierować pocztą bądź na mail jolantalenkiewicz@op.pl w terminie 7 dni.  

  - Baldachim światłowodów

 • default
  (100,66 KB)Pobierz
  Gabinet GSI

   08.03.2018r. W związku z realizacją projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zwracam się uprzejmie o określenie cen poniżej wymienionych zakupów na potrzeby Niepublicznego Przedszkola  Bajka  znajdującego się pod adresem: Przedszkole Niepubliczne "BAJKA"- 19 – 400 Olecko, Os. Osiedle Lesk 1A, Przedszkole Niepubliczne "BAJKA" - 19 – 500 Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 16. Oferty należy kierować pocztą bądź na mail jolantalenkiewicz@op.pl w terminie 7 dni.  

  - Zestaw do integracji sensorycznej -zestaw do integracji sensorycznej GSI typ "U" wersja STZ- 1