StartAktualnościAktualności Olecko
Bajka

Aktualności Olecko

 • doc
  (161 KB)Pobierz
  zapytanie laptopy


  ZAPYTANIE OFERTOWE,
  W CELU PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU
  NA ZAKUP LAPTOPÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
   z dnia 13.11.2018 r.

  w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

   

 • default
  (97,13 KB)Pobierz
  zapytanie ofertowe

  Olecko, dn. 07.11.2018 r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BJL/2018

  W ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  O
  ś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dost
  ępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

   

 • doc
  (156 KB)Pobierz
  szacowanie wartości zamówienia

  23.10.2018 r.

  ZAPYTANIE CENOWE,

  W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
  NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
   w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 • doc
  (380,5 KB)Pobierz
  zapytanie

  08.10.2018 r. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku na zakup materiałów plastyczno - papierniczych w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  O
  ś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dost
  ępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 • doc
  (289,5 KB)Pobierz
  zapytanie

  18.09.2018 r. Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia procedury rozeznania rynku na zakup materiałów paliwa w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  O
  ś priorytetowa: RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki
  Działanie: RPWM.02.01.00 - Zapewnienie równego dost
  ępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej