StartNasze zajęciaRamowy rozkład dnia
Bajka

Ramowy rozkład dnia

 •        

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  Przedszkole pracuje w godzinach 6:30 - 18:00 (Gołdap), 6:30 -17:30 (Olecko). Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego realizujemy zgodnie
  z Ustawą o Systemie Oświaty i rozporządzeniem MEN.

   

  Godziny

   

  Zajęcia dnia

   

   

  6:30- 8:00

   

  Schodzenie się dzieci - zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualne o charakterze obserwacyjnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

   

  9:00 - 10:00

   

  Śniadanie - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. 

   

   

  10:00- 12:00

   

  Zintegrowana działalność dydaktyczno - wychowawcza, zabawy dydaktyczne, plastyczno - techniczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodne z programem i wg. planu pracy. 

   

   

  12:00-12:30

   

  Obiad - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się. 

   

   

  13:00-14:30

   

  - Grupy młodsze - odpoczynek poobiedni.
  Zintegrowana działalność edukacyjno - wychowawcza:
  - Grupy starsze: relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodne z programem i wg planu pracy.

   

   

   14:30

   

   

  Podwieczorek - zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i porządkowe.

   

  po 14:30 do zamknięcia przedszkola: 
  17:30 (Olecko)       18:00 (Gołdap)

   

   

  Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczne, techniczne, tematyczne, praca wyrównawcza i indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wyrównawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.