Bajka

Kadra

  • Podstawowe wymogi stawiane naszej kadrze to odpowiednie kwalifikacje zawodowe, umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy, chęć doskonalenia zawodowego, kreatywność, duże wyczucie pedagogiczne oraz zdolność empatii. W naszych przedszkolach zatrudniamy pracowników o odpowiednim wykształceniu kierunkowym, nauczycieli wspomagających ale dajemy też szansę poznania pracy z dziećmi, osobom chcącym odbyć staż czy praktykę w naszej placówce.